ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Արգամ Այվազյան

ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Ծնված 1947 թ.

Արգամ Արարատի Այվազյանը — պատմաբան, մատենագետ, լրագրող, ծնվել է Նախիջևանի ԻՍՍՀ Արինջ գյուղում։
Արգամ Այվազյանի գիտական հետազոտությունների նյութը պատմական Հայաստանի Նախճավան-Նախիջևան երկրամասի մշակութային արժեքներն ու պատմաճարտարապետական հուշարձաններն են։ Նրա գրչին են պատկանում Նախիջևանի մշակութային արժեքների շինարվեստի ու պատմությանը, վիմագրությանը ու ճարտարապետական հուշարձաններին նվիրված «Նախիջևանի պատմաճարտարապետական հուշարձանները» (1978), «Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական ճարտարապետական հուշարձանները» (1981, ռուսերեն), «Ագուլիս», «Ջուղա» (1984), «Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները, համահավաք ցուցակ» (1986) աշխատությունները։

Աշխատություններ

Ջուղա
Երևան, «Սովետական գրող» 1984թ.

Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տես նաև
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice