ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


Բովանդակություն | Էջեր 1, 2 | Պատմական ակնարկ | Краткий очерк | Brief outline
Ուսումնասիրման պատմությունը
 | Հուշարձանները | Ջուղայի գրչօջախը

Lուսանկարներ–Иллюстрации–Illustrations: 1-35 | 36-72 | 73-107

Список иллюстраций. Illustrations | Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 152]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմական համառոտ ակնարկ....................................................................................

3

Ջուղայի ուսումնասիրման պատմությունը....................................................................

21

Հուշարձանները.................................................................................................................

24

Ջուղայի գրչօջախը............................................................................................................

39

Резюме.................................................................................................................................

45

Introduction.........................................................................................................................

49

Lուսանկարներ...................................................................................................................

53

Иллюстрации......................................................................................................................

53

Illustrations.........................................................................................................................

53

Список иллюстраций.........................................................................................................

147

Illustrations.........................................................................................................................

149

 

ԱՐԳԱՄ ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՋՈՒՂԱ

АРГАМ АРАРАТОВИЧ АЙВАЗЯН

ДЖУГА

(на армянском языке)
Издательство «Советакан грох»
Ереван, 1984

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice