ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


Բովանդակություն | Էջեր 1, 2 | Պատմական ակնարկ | Краткий очерк | Brief outline
Ուսումնասիրման պատմությունը
 | Հուշարձանները | Ջուղայի գրչօջախը

Lուսանկարներ–Иллюстрации–Illustrations: 1-35 | 36-72 | 73-107

Список иллюстраций. Illustrations | Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 1]

ԱՐԳԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

 

ՋՈՒՂԱ

 

 

«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐՈՂ»
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆ — 1984

[էջ 2]

Այվազյան Ա. Ա.

Ջուղա: Եր.: Սովետ. գրող, 1984. -152 էջ, նկ. 107:
Պատմական Հայաստանի քաղաքները:

Համառոտակի ներկայացված է միջնադարյան Հայսատանի հռչակավոր Ջուղա քաղաքի անցյալն ու մշակութային կյանքը, պատմամշակութային հուշարձաններն ու նրանց արվեստը: Աշխատանքն իր բազմաբովանդակ ընդգրկումով, փաստորեն, սկզբնաղբյուրի և տեղեկատուի նշանակություն ունի: Նախատեսված է մասնագետների և ընթերցող լայն շրջանների համար:

«Սովոտական գրող» հրատարակչություն, 1984

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice