ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


Բովանդակություն | Էջեր 1, 2 | Պատմական ակնարկ | Краткий очерк | Brief outline
Ուսումնասիրման պատմությունը
 | Հուշարձանները | Ջուղայի գրչօջախը

Lուսանկարներ–Иллюстрации–Illustrations: 1-35 | 36-72 | 73-107

Список иллюстраций. Illustrations | Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 53]

LՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ILLUSTRATIONS

 

 

[էջ 55]

1. Ջուղա քաղաքի հատակագիծը Մ 1:100
Չափագրությունը Ս. Տեր-Ավետիսյանի

[էջ 56]

2. Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի համալիրը արևմուտքից

3. Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի եկեղեցին արևմուտքից (գծանկար)

[էջ 57]

4. Ջուղայի գլխավոր քարավանատան ընդհանուր տեսքը

5. Հատված Ջուղայի գլխավոր քարավանատնից

[էջ 58]

6. Ջուղայի գլխավոր քարավանատան ներքին տարածքը

[էջ 59]

7. Ջուղայի Պոմբլոզի ժամը կամ Տավարածի (Հովվի)
եկեղեցին հարավ արևմուտքից

8. Մի հատված Ջուղայի գերեզմանատնից

[էջ 60]

9. Ջուղայի գերեզմանատան I բլրի խաչքարերի ընդհանուր տեսքը

[էջ 61]

10. Ջուղայի գերեզմանատան II բլրի ընդհանուր տեսքը

[էջ 62]

11. Ջուղայի գերեզմանատան III բլրի ընդհանուր տեսքը

[էջ 63]

12. Ջուղայի գերեզմանատան I և II բլուրների ընդհանուր
տեսքը հարավ-արևելքից

[էջ 64]

13. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 65]

14. Ջուղայի քաղաքամերձ պարիսպներից մի հատված

[էջ 66]

15. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 67]

16. Մի հատված գերեզմանատնից և այն շրջափակոդ պարսպից

17. Մի հատված Արաքս գետի ափին թափված խաչքարերից

[էջ 68]

18. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 69]

19. Խաչքարեր Ջուղայի գերեզմանատնից (XVI դ.)

[էջ 70]

20. Մի հատված Ջուղայի գերեզմանատնից

[էջ 71]

21. Պարոն Մալի հիշատակին 1603 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 72]

22. Հայրապետ կազմողի 1572 թ. և Գրիգոր կազմողի
1576 թ. կազմած խաչքարերը

[էջ 73]

23. Գրիգոր կազմողի 1584 թ. կազմած խաչքարը

[էջ 74]

24. Մանուկի հիշատակին 1602 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 75]

25. 1587 թ. խաչքար

[էջ 76]

26. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

27. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

[էջ 77]

28. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 78]

29. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 79]

30. XVI դ. Խաչքարեր

[էջ 80]

31. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 81]

32. XVI դ. խաչքարեր և խոյաձև տապանաքար

[էջ 82]

33. Մի հատված գերեզմանատնից

[էջ 83]

34. Յուրգիս Բալտրուշայտիսը (աջից երկրորդը)
Ջուղայի գերեզմանատանը, 1927 թ.

35. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice