ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


Բովանդակություն | Էջեր 1, 2 | Պատմական ակնարկ | Краткий очерк | Brief outline
Ուսումնասիրման պատմությունը
 | Հուշարձանները | Ջուղայի գրչօջախը

Lուսանկարներ–Иллюстрации–Illustrations: 1-35 | 36-72 | 73-107

Список иллюстраций. Illustrations | Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 84]

36. Խաչքար 1550 թ.

[էջ 85]

37. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

38. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքարի կոտրված մաս

[էջ 86]

39. Գրիգոր կազմողի 1583 թ. կազմած խաչքարը

[էջ 87]

40. Խաչքար 1583 թ.

[էջ 88]

41. Խաչքար 1592 թ.

[էջ 89]

42. Խաչքար 1596 թ.

[էջ 90]

43. Քաջ զինվոր Մանուկի հիշատակին 1573 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 91]

44. Խառատ Ծատուրի հիշատակին XVI դ. Իսրայել կազմողի կազմած խաչքարը (ձախից)

[էջ 92]

45. 1601 թ. Միրզումի և նրա կողակցի հիշատակին Գրիգոր վարպետի քանդակած խաչքարը

46. Սալթանվալեի հիշատակին 1599 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 93]

47. 1599 թ. էդգարի հիշատակին կանգնեցված խաչքարը

[էջ 94]

48. 1598 թ. Ծատուրի հիշատակին կանգնեցված խաչքարը

[էջ 95]

49. 1584 թ. Ազարի հիշատակին կանգնեցված խաչքարը

[էջ 96]

50. XVI դ. խոյսւձև ու քանդակազարդ տապանաքար

51. XVI դ. կոտրված խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

[էջ 97]

52. Միրզաբաշխ սարկավագի հիշատակին 1558 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 98]

53. 1588 թ. և 1592 թ. կանգնեցված խաչքարեր

[էջ 99]

54. Տեր Սավելի հիշատակին 1559 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 100]

55. Այլազգինեքփ կողմից 1554 թ. Ղարաբաղում սպանված Դավթի հիշատակին կանգնեցված խաչքարը

[էջ 101]

56. Խաչքար 1602 թ. (էջմիածին, տեղափոխված Ջուղայից)

[էջ 102]

57. Խաչքար 1601 թ. (էջմիածին, տեղափոխված Ջուղայից)

[էջ 103]

58. Խաչքար 1602 թ. (էջմիածին, տեղափոխված Ջուղայից)

[էջ 104]

59. 1560 թ. և 1564 թ. Իոջա Աղայվալեի հիշատակին կանգնեցված խաչքարերը

[էջ 105]

60. 1597 թ. Ավետիքի և 1596 թ. Մահտեսի Ղալամի հիշատակին կանգնեցված խաչքարերը

[էջ 106]

61. Ջուղայի քաղաքապետ Խոջա Խաչիկի հիշատակին 1604 թ. կանգնեցված խաչքար

[էջ 107]

62. Պարոն Հովհաննեսի հիշատակին 1602 թ. Գրիգոր կազմողի կազմած
խաչքարը (էջմիածին, բերված Ջուղայից, ծեծված արձանագրությամբ)

[էջ 108]

63. Պարոն ձովհաննեսի 1602 թ. խաչքարը անվնաս արձանագրությամբ, Ջուղայում (նախքան էջմիածին տեղափոխելը)

[էջ 109]

64. XVI դ. խաչքար (էջմիածին, տեղափոխ¬ված Ջուղայից)

[էջ 110]

65. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքարի կոտրված մի մասը

66. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

[էջ 111]

67. Վարպետ ձեքալշի և նրա կողակցի հիշատակին 1453 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 112]

68. Խաչքար՝ XVI դ.

[էջ 113]

69. Պարոն Փիրիթաշխի հիշատակին 1579 թ. կանգնեցված խաչքարը (Երևանի կոնյակի գործարանում)

[էջ 114]

70. XVI դ. խաչքարեր

[էջ 115]

71. XVI դ. խոյաձև ու քանդակազարդ տապանաքար

72. Միրումի հիշատակին 1596 թ. կանգնեցված և XVI դ. այլ խաչքարեր

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice