ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


Բովանդակություն | Էջեր 1, 2 | Պատմական ակնարկ | Краткий очерк | Brief outline
Ուսումնասիրման պատմությունը
 | Հուշարձանները | Ջուղայի գրչօջախը

Lուսանկարներ–Иллюстрации–Illustrations: 1-35 | 36-72 | 73-107

Список иллюстраций. Illustrations | Բովանդակություն (ինչպես գրքում)


[էջ 116]

73. Սոփիի, Խուդաբաշխի և նրա կողակցի հիշատակին
1550 թ. կանգնեցված խաչքարեր

[էջ 117]

74. Հայրապետի հիշատակին 1593 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 118]

75. Բաբի հիշատակին 1564 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 119]

76. Խաչքարի մանրամասն՝ XVI դ.

[էջ 120]

77. Խաչքարի մանրամասն՝ 1584 թ., Գրիգոր կազմող

78. Խաչքարի մանրամասն՝ 1602 թ.

[էջ 121]

79. Խաչքարի մանրամասն XVI դ.

[էջ 122]

80. Խաչքարի մանրամասն՝ XVI դ.

81. Խաչքարի մանրամասն՝ XVI դ.

[էջ 123]

82. Խաչքարի մանրամասն՝ XVI դ., Գրիգոր կազմող

[էջ 124]

83. Այլազգիների կողմից 1554 թ. Ղարաբաղում սպանված Դավթի հիշատակին կանգնեցված խաչքարի մանրամասն՝ Դավթի պատկերաքանդակով

[էջ 125]

84. Խաչքարի մանրամասն՝ XVI դ.

[էջ 126]

85. XV դարի խաչքարի մանրամասն

86. Կուռճի վարպետի 1477 թ. Ջուզայում պատրաստած սինին (Երևանի պատմության պետական թանգարան)

[էջ 127]

87. Մխիթարի հիշատակին 1599 թ. կանգնեցված խաչքարը
(Լենինգրադ, Պետական էրմիտաժ)

[էջ 128]

88. Պատկերաքանդակներով խաչքարերի բեկորներ

[էջ 129]

89. Մանուկ Զաքարի հիշատակին կանգնեցված
խաչքարի մանրամասն (XVI դ.)

90. Աղավալու հիշատակին 1592 թ. քանդակված խոյաձև տապանաքարը

[էջ 130]

91. Տեր Սավելի պատկերաքանդակը՝ նրա հիշատակին
1559 թ. կանգնեցված խաչքարի վրա

[էջ 131]

92. Քաջ զինվոր Մանուկի պատկերաքանդակը և տապանագիր արձանագրությունը՝ նրա հիշատակին 1573 թ. կանգնեցված խաչքարի վրա

[էջ 132]

93. Հովհաննեսի հիշատակին 1600 թ. կանգնեցված
խաչքարի մանրամասն ու պատկերաքանդակը

[էջ 133]

94. Նազարի հիշատակին 1688 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 134]

95. Խաչքար XVI դ.

[էջ 135]

96. Խոջա Թումիջանի հիշատակին 1601 թ. կանգնեցված խաչքարի մանրամասն ու պատկերաքանդակը

[էջ 136]

97. Հայրապետի հիշատակին 1581 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 137]

98. Մելիքզատի հիշատակին 1583 թ. քանդակված խոյաձև տապանաքարը

[էջ 138]

99. Աստվածատուրի հիշատակին 1563 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 139]

100. Խոջա Փիրիբեկի հիշատակին 1565 թ. կանգնեցված խաչքարը

[էջ 140]

101. Խաչքար՝ 1564 թ.

[էջ 141]

102. Խոջա Մարգարի հիշատակին կանգնեցված խաչքար (XVI դ.)

[էջ 142]

103. Խաչքարեր՝ XVI դ.

[էջ 143]

104. Խաչքարի մանրամասն, XVI դ.

[էջ 144]

105. Խաչքարի մանրամասն, XVI դ.

[էջ 145]

106. Խաչքարի մանրամասն, XVI դ.

[էջ 146]

107. Խաչքարի մանրամասն, XVI դ.

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice