ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՋՈՒՂԱ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էջեր 1, 2

Պատմական համառոտ ակնարկ

Ջուղայի ուսումնասիրման պատմությունը

Հուշարձանները

Ջուղայի գրչօջախը

РЕЗЮМЕ

Краткий исторический очерк
История исследования Джуги
Памятники
Скриптории Джуги

INTRODUCTION

Brief historical outline
Research on the history of Jugha
Monuments
Jugha scriptorium

Lուսանկարներ. Иллюстрации. Illustrations

Список иллюстраций. Illustrations

Բովանդակություն (ինչպես գրքում)

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — «Ջուղա»
«Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան 1984 թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice