ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[Էջ 161]

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ՑՈՒՑԱԿ

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ X-XIX ԴԱՐԵՐՈՒՄ ԵՂԱԾ ԵՎ ԱՎԵՐՎԱԾ ՀՈԻՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ

Գրավոր աղբյուրներում հիշատակվող և այս ցուցակում ընդգրկված հուշարձաններից 83-ը եկեղեցիներ ու վանքեր են, 4-ը` կամուրջներ, 3-ը՝ բերդեր, իսկ 9-ը՝ քարավանատներ։

ԳՈՂԹՆ ԳԱՎԱՌ

1. Բղևի (Բիլավի) եկեղեցի.

2. Բոհրուտի կամ Բեխրուտի եկեղեցի.

3. Դուգլինի կամ Դուկկինի եկեղեցի.

4. Կորուխլար՝ գյուղատեղի.

5. Մազրայի եկեղեցի.

6. Յայջիի եկեղեցի.

7. Նավիշի ս. Աստվածածին եկեղեցի.

8. Նորակերտի կամ նոր Գյուտի եկեղեցի.

9. Նուռնուսի ս. Ստեփանոս եկեղեցի.

10. Սինեական անապատ կամ ս. Հովհաննես Մկրտիչ վանք

(Գանձակի մերձակայքում ).

11. Ստուպիի կամ Ըստոպիի եկեղեցի

12. Տևիի կամ Թիվիի ս. Թովմա վանք

13. Տրունիսի կամ Տրունիքի «0հ մար» մատուռ

14. Ցղնայի ս. Գևորգ եկեղեցի

15. Ցղնայի ս. Հիսուս եկեղեցի

16. Ցղնայի ս. Նշան եկեղեցի

17. Փառակայի ս. Գևորգ կամ Զորավանք անապատ

18. Փառակայի ս. նշան եկեղեցի

[Էջ 162]

ԵՐՆՋԱԿ ԳԱՎԱՌ

19. Արազինի Պողոս-Պետրոս եկեղեցի

20. Ապարանների ս. Ստեփանոս եկեղեցի

21. Ապարանների ս. Հակոբ եկեղեցի

22. Ապարանների ս. Աստվածածին եկեղեցի

23. Խանաղայի կամուրջ

24. Խոշակունիքի կամ Խաչկաշենի ս. Գեղարդի վանք

25. Խոշակունիքի կամ Խաչկաշենի ս, Ստեփանոււ եկեղեցի

26. Խոշակունիքի կամ Խաչկաշենի ս. Թադևոսի վանք

27. Ոփիք գյուղատեղի

28. Կզնուտի ս. Աստվածածին եկեղեցի

29. Մազրայի եկեղեցի

30. Կոյնուկի եկեղեցի

31. Նորաշենի ս. Գևորգ եկեղեցի

32. Նորաշենի քարվանատուն

33. Ջուղայի ս. Հակոբ եկեղեցի

34. Ջուղայի Հրեշտակապետաց եկեղեցի

35. Ռապատի ս. Գևորգ եկեղեցի

36. Սալիթաղի եկեղեցի

37. Սալիթաղի կամուրջ

38. Վաղավեր գյուղատեղի

39. Տքովնա գյուղատեղ

40. Քռնայի ս. Հռիփսմե եկեղեցի

41. Քռնայի կամուրջ

ՆԱԽՃԱՎԱՆ ԳԱՎԱՌ

42. Աստապատի ս. Վարդան եկեղեցի

43. Աստապատի ս. Աստվածածին եկեղեցի

44. Աստապատի ս. Գևորգ եկեղեցի

45. Աստապատի ս. Հովհաննես եկեղեցի

46. Աստապատի ս. Պողոս Պետրոս եկեղեցի

47. Ալագոզ Մազրայի ս. Խաչ եկեղեցի

48. Բադաշխանի եկեղեցի

49. Բուլղանի եկեղեցի

50. Գուլիբեկ Դիզայի եկեղեցի

51. Դարղալուի եկեղեցի

52. Զեյնադինի եկեղեցի

53. Խալիլուի եկեղեցի

54. Խառցի ս. Հովհաննես եկեղեցի

55. Խառցի ս. Նահատակ եկեղեցի

56. Կարախանբակլուի ս. Գևորգ եկեղեցի

57. Կարկալուկի կամուրջ՝ Արաքսի վրա

58. Կահաբի եկեղեցի

59. Ղարաջուղի եկեղեցի

60. Մամարզադիզայի ս. Խաչ եկեղեցի

61. Յայջիի եկեղեցի

62. Յայմջայի ս. Աստվածածին եկեղեցի

63. Օղբինի ս. Ծիրանավոր Աստ

[Էջ 163]

վածածին եկեղեցի

64. Նախիջևանի ս. Սարգիս եկեղեցի

65. Նախիջևանի ռուսական ս. Նիկոլայի եկեղեցի

66. Նախիջևանի քարվանատներ (5 հատ)

67. Սիրաբի եկեղեցի

68. Վերին Ուզունոբայի եկեղեցի

69. Քարիմբեկդիզայի ս. Գևորգ եկեղեցի

ՇԱՐՈԻՐ ԳԱՎԱՌ

70. Ալաքլուի եկեղեցի

71. Ախուրսյի եկեղեցի

72. Դանզիկի եկեղեցի

73. Դեմիրչիի եկեղեցի

74. Ենգիջաի եկեղեցի

75. Զեյվայի քարվանատուն

76. Խանլուխլարի եկեղեցի

77. Խոկի բերդ

78. Խոկի քարվանատուն (2 հատ)

79. Կեշտազի եկեղեցի

80. Վերին Չանախչիի եկեղեցի

81. Սադարակի եկեղեցի

82. Սիյագուտի եկեղեցի

83. Վարմազիարի եկեղեցի

ՃԱՀՈԻԿ ԳԱՎԱՌ

84. Արինջի ս. Աստվածածին եկեղեցի

85. Բաբոնքի ս. Հակոբ եկեղեցի

86. Բաբոնքի բերդ

87. Բաբոնքի կամուրջ (ըստ արձանագրության կառուցել է Զաքար Աստվածատրյանը), 1849

88. Գայլակալի (Խալխալի) եկեղեցի

89. Գարագուշի եկեղեցի

90. Եզատունքի (Զառնաթունի) եկեղեցի

91. Զարինեի եկեղեցի

92. Հեծանայի (Գարաբոյաի) եկեղեցի

93. Կուքիի ս. Աստվածածին եկեղեցի

94. Կուքիի բերդ

95. Ճահուկի ս. Կարապետ եկեղեցի

96. Վասակակերտի (Նազարապատի) ս. Գևորգ եկեղեցի

97. Տիգենի (Դիդիվարի) եկեղեցի

98. Ցեցիկի եկեղեցի

99. Քյոլքի ս. Արջակապ եկեղեցի

100. Քրտնի (Քեչիլի) եկեղեցի

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice