ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[էջ 167]

LՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

[էջ 168]

[էջ 169]

Նկ. 1 Ագուլիսի ս. Թովմա վանքի ընդhանուր տեսքը

[էջ 170]

Նկ.2 Ագուլիսի ս. Թովմա վանքի տաճարը հարավ արևմուտքից

[էջ 171]

Նկ.3 Ագուլիսի ս. Ստեփանոս եկեղեցին հարավ արևելքից

[էջ 172]

Նկ. 4. Ագուլիսի ս. Քրիստափոր եկեղեցին հարավարևելքից

[էջ 173]

Նկ. 5 Ագուլիսի ս. Հակոբ-Հայրապետ եկեղեցին արևմուտքից

[էջ 174]

Նկ. 6 Ստորին կամ Դաշտ Ագուլիսի ս. Երրորդություն և «Ամարային» եկեղեցիները արևմուտքից

[էջ 175]

Նկ. 7 Տրունյաց ս. Խաչ վանքը արևմուտքից

[էջ 176]

Նկ. 8 Տանակերտի ս. Աստվածածին եկեղեցին արևմուտքից

Նկ. 9 Բեդակի ս. Հովհաննես եկեղեցին արևմուտքից

[էջ 177]

Նկ.10 Նորակերտի կամ Նոր Գյուտի Թարգմանչաց վանքը հարավ արևմուտքից

Նկ. 11 Ռամիսի ս. Աստվածածին եկեղեցին հարավ արևմուտքից

[էջ 178]

Նկ. 12 Ցղնայի ս. Աստվածածին եկեղեցու ընդհանուր տեսքը հարավից

[էջ 179]

Նկ. 13 Ցղնայի ս. Աստվածածին եկեղեցու զանգակատունը արևմուտքից

[էջ 180]

Նկ. 14 Մեսրոպավանի ս. Գրիգոր Լուսավորիչ կամ Մեսրոպ Մաշտոց վանքը հյուսիս արևմուտքից

[էջ 181]

Նկ. 15. Բիստի Կոպատափ կամ ս. Նշան անապատը հարավ արևմուտքից

[էջ 182]

Նկ. 16 Բիստի կամուրջը Նորակերտ գետակի վրա

[էջ 183]

Նկ. 17 Նավիշի ս. Ստեփանոս վանքը արևմուտքից

[էջ 184]

Նկ. 18 Փառակայի ս. Հակոբ-Հայրապետ վանքը արևելքից

[էջ 185]

Նկ. 19 Փառակայի ս. Հակոբ–Հայրապետ վանքի եկեղեցին արևմուտքից

[էջ 186]

Նկ. 20 Ազայի հնգաթռիչք կամուրջը Գիլան գետի վրա

Նկ. 20ա Միջին Անզուրի եկեղեցին

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice