ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Արգամ Այվազյան

ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԻՍՍՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ


Բովանդակություն | Քարտեզ | Կազմ, տիտղոսաթերթ | Նախագիտելիք
Բնակավայրեր | Գողթն գավառ | Երնջակ գավառ | Նախճավան գավառ
 Շարուր գավառ | Ճահուկ գավառ | Հավելված | Օգտագործված գրականություն

Լուսանկարներ` 1-20 | 21-40 | 41-63

Բովանդակություն (ինչպես գրքում) | Վերջնատիտղոս


[էջ 187]

Նկ. 21 Գուգավանքի կամ Լաքաթաղի կամուրջը Երնջակ գետի վրա

[էջ 188]

Նկ. 22 Շահկերտի ս. Աստվածածին եկեղեցին հյուսիսարևմուտքից

Նկ. 23 Երնջակ բերդի ընդհանուր տեսքը

[էջ 189]

Նկ. 24 Շահկերտի կամուրջը Երնջակ գետի վրա

[էջ 190]

Նկ. 25 Գաղի ս. Գրիգոր Լուսավորիչ վանքը արևելքից

[էջ 191]

Նկ.26 Շոռոթի ս. Հակոբ-Հայրապետ եկեղեցին հարավից

[էջ 192]

Նկ. 27 Շոռոթի ս. Հակոբ-Հայրապետ եկեղեցու արևմտյան մուտքը

[էջ 193]

Նկ. 28 Շոռոթի ս. Գրիգոր Լուսավորիչ վանքը հարավ արևելքից

[էջ 194]

Նկ. 29 Քռնայի ս. Աստվածածան վանքը

[էջ 195]

Նկ. 30 Աբրակունիսի ս. Կարապետ վանքը արևելքից

[էջ 196]

Նկ. 31 Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքը արևմուտքից

[էջ 197]

Նկ. 32 Աբրակունիսի ս. Կարապետ վանքի եկեղեցու արևմտյան ճակատը

[էջ 198]

Նկ. 33 Ջուղայի Պոմբլոզի ժամը կամ Տավարածի (Հովվի) եկեղեցին

[էջ 199]

Նկ. 34 Մի պատկեր Ջուղայի գերեզմանատնից

[էջ 200]

Նկ. 36 Աստապատի ս. Ստեփանոս կամ Կարմիր վանքը

[էջ 201]

Նկ. 35 17-րդ դդ. խաչքարեր Ջուղայի գերեզմանատնից

[էջ 202]

Նկ. 37 Նախիջևանի ս. Գևորգ եկեղեցին

[էջ 203]

Նկ. 38 Եմխանայի ս. Մինաս եկեղեցին

[էջ 204]

Նկ. 39 Ալիապատի ս. Աստվածածին եկեղեցին հյուսիս արևելքից

[էջ 205]

Նկ. 40 Հաջիվարի ս. Հավհաննես եկեղեցին

Նկ. 40ա Շմրթանի ս. Աստվածածին եկեղեցու զանգակատունը

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Արգամ Այվազյան — Նախիջևանի ԻՍՍՀ հայկական հուշարձանները (համահավաք ցուցակ)
Երևան, «Հայաստան» 1986թ.

Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice