ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն , պատմություն եւ կրոն Դիցաբանություն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Հայկական դիցաբանություն. առասպելներ, ավանդապատումներ, հերոսավեպ։
Նորություններ

13 ապրիլի, 2008
Ավելացվել են Հայ հին վիպաշխարհը և Ոսկեփորիկ ժողովածուները։

22 հոկտեմբերի, 2006
Բաժնում տեղադրվեց Սասունցի Դավիթ հերոսավեպը (էպոսը)՝ Հակոբ Կոջոյանի նկարազարդումներով։

Հեղինակներ / Ստեղծագործություններ

Հայ հին վիպաշխարհը (կազմող՝ Սարգիս Հարությունյան)
Ոսկեփորիկ — Նմուշներ հին և միջնադարյան արձակից
Սասունցի Դավիթ

 

ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice