ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Արմեն Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Previous | Բովանդակություն | Next

[էջ 255]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Շնորհակալիք 5
Երկու խոսք 6
1. Ներածություն 8
Հայոց պատմությունը իբրև ռազմավարական պաշար 8
Թուրքամետությունը արևմտյան ակադեմիական շրջանակներում 10
Արևմտյան « հայագիտության» սխալ գնահատման պատճառները 13
ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ  
Ամերիկյան « հայագիտության» գլուխգործոցը կամ կեղծ գիտական դպրոցի օրինաչափ զարգացումները (Ռ. Գ. Սյունիի «Հայացք դեպի Արարատ: Հայաստանը նոր պատմության մեջ» գիրքը) 19
1. Նախաբան 19
2. Սյունիի բուն նպատակը 20
3. Հայոց հին և միջնադարյան պատմության հարցեր 21
4. Հայոց գենետիկան 26
5. Ադրբեջանցիների և ղարաբաղցի հայերի ծագումնաբանության «խնդիրներ» 31
6. Հայոց թագավորության միջազգային վարկը և սահմանները. 36
7. Հայաստանի նենգափոխումը Անատոլիայով 37
8. Հովսեփ Էմինի ճանապարհորդությունը Հայաստան և Սյունիի եզրակացությունները 40
8.1. Հայոց մշակույթն ու մատենագրությունը 16-18 դարերում և հայոց պատմության մասին հայերի գիտելիքները 45
8.1.1. Հայոց տպագրությունը 46

[էջ 256]

8.1.2. Հայոց կրթությունը 48
8.2. Հայոց լեզվին վերաբերող հարցեր 52
8.3. Էմինի տեղեկությունները գիտական քննության լույսով 59
9. Հայոց ցեղասպանության սյունիական մեկնությունը 81
10. Նախիջևանի և Շուշիի հայաթափության մեկնաբանությունները 91
11. Ղարաբաղյան շարժման վարկաբեկություն. 94
12. «Մանր հայտնագործություններ» 102
13. Ամփոփում աոաջին մասի 106
ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ  
Ամերիկյան «հայագիտության» ընդհանուր միտումները, զարգացումները և դրանց հետևանքները 115
1. Հայագիտական դաշտի «իշխող բարձունքների» գրավումը 115
2. Հայերի՝ Հայկական լեոնաշխարհում եկվոր լինելու թեզը 117
3. Մովսես Խորենացու, Եղիշեի և Փավստոս Բուզանդի երկերի ապապատմականացման նկրտումները 122
3.1. Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմութան» «քննություն»-ը 122
Ա. « ...եմք ածու փոքր» 136
Բ. «Արանց կացեալ գլուխ» հատվածը 143
3.2. Եղիշեի թարգմանության և թվագրության պարագաները 155
3.3. Փավստոս Բուզանդի թարգմանության և քննության պարագաները 169
3.3.1. Փավստոսագիտության արդի վիճակը 169
3.3.2. Փավստոս Բուզանդը՝ Ն. Գարսոյանի «քննության» լույսով 185
3.3.3. Գրքի աղբյուրագիտական հիմքի մի հատկանիշ 198
3.3.4. Թարգմանչական մի քանի թերությունների մասին 200
4. Հարձակումներ հայերի ազգային բնավորության և արժանապատվության վրա 205
5. Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության կեղծում 208

[էջ 257]

6. Հայկական քաղաքակրթության ու մշակույթի նվաճումների նսեմացման փորձեր 213
7. Մի լրացում 223
8. Ամփոփում 227
Ամերիկյան «հայագիտության» քաղաքական միտումները..227 Հայագիտության կեղծված դաշտի վերահսկողությունն ԱՄՆ-ում 228
Ամերիկյան «հայագիտության» մեթոդաբանության գլխավոր սկզբունքը և հիմնական խոչընդոտը 233
Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ 237
Հեղինակի մասին 258
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Այվազյան, Ա.,Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. - Եր.։ «Արտագերս» հրատ., 1998. 258 էջ։
Տրամադրել է՝ Արմեն Այվազյան
Scanned: Լինա Քամալյան
OCR: Լինա Քամալյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice