ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Արմեն Այվազյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Previous | Բովանդակություն |

[էջ 260]

ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

էՋ
ՏՈՂ
ՏՊՎԱԾ է
ՊԵՏՔ Է ԿԱՐԴԱԼ
41

19
վերևից

գիտակցությունը:

գիտակցությունը,
հատկապես բուն
Հայաստանում:

47

8-9
վերևից

Խորենացու
Հայոց
Պատմությունը
տպագրվել է
Խորենացու
երկերը
տպագրվել են
48
ծնթ. 76
Նույն տեղում:
Suny, Looking
toward Ararat,
op.cit., p. 56.
83

4
վերևից

Մաքքարտին
Մըքքարտին
135
4
ներքևից
1978 թ.
1970-ական թթ.
206
3
վերևից
ձախկել
ձաղկել
230
7
վերևից
1986
1990
232
1
ներքևից
988020 դրամը
(1976 դոլար)
9.988020 դրամը
(19976 դոլար)
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Այվազյան, Ա.,Հայաստանի պատմության լուսաբանումը ամերիկյան պատմագրության մեջ. - Եր.։ «Արտագերս» հրատ., 1998. 258 էջ։
Տրամադրել է՝ Արմեն Այվազյան
Scanned: Լինա Քամալյան
OCR: Լինա Քամալյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice