ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Եղիշե Չարենց

ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ


Բովանդակություն  | Հաջորդ էջ

[ կազմ ]

Կազմ

[ էջ 1 ]

[էջ 2]

Ap 2
Չ — 20

Նկարիչ՝ ԱՐԱ ԲԵՔԱՐՅԱՆ
Տեքստը պատրաստեց՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԱՐԵՆՑ

   70304 (13)
Չ -------------- 77 «Տ»
701 (01) 77

(©) «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1977
Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր. Եղիշե Չարենց, Երկիր Նաիրի։ «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1977
Տրամադրեց. Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice