ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Արման Կիրակոսյան

ԱՐՄԱՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Պատմական գիտությունների դոկտոր, դիվանագետ։

Ծնվել է 1956 թ. սեպտեմբերի 10-ին Երևանում։

1973 թ. ընդունվել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության և հասարակագիտության բաժինը, որն ավարտելուց հետո՝ 1977 թ. մի քանի ամիսների ընթացքում հայոց պատմություն և հասարակագիտություն է դասավանդել Էջմիածնի շրջանի Բաղրամյան գյուղի դպրոցում...

Կենսագրություն

Աշխատություններ

Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը (19-րդ դարի 30-ական թթ. — 1914 թ.)

Տես նաև

Арман Киракосян — Великобритания и Армянский вопрос
Джон Киракосян — Младотурки перед судом истории

ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice