ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Հովհան Մամիկոնյան

ՏԱՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ


[էջ 176]

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան — Վ. Վարդանյան . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Տարոնի պատմությունը… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Սբ. Գրիգորի ուղարկած թղթի պատասխանը… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Զենոբ Ասորու պատասխանը… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Արձանում տեղի ունեցած երկրորդ պատերազմի… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Սբ. Կարապետի առաջնորդները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Պատճեն I. Գլուխ Բ. Պարսից պատմության… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Պատճեն II. Վախթանգի Տարոն գալը… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Պատճեն III. Տիգրանի Տարոն գալու մասին . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Պատճեն IV. Վարդուհրի Տարոն գալը… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ծիծառի Խաչի պատմությունը... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Վահանի որդի Տիրանի մահվան եւ աղի ծովի ափին տեղի ունեցած պատերազմի մասին... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ձեռագրերը և հրատարակությունները . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ծանոթագրություններ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


ISBN 5-550-00198-5


1. Տիտղոսաթերթ եւ այլն  |  2. Նախաբան
3. Տարոնի պատմությունը, որ թարգմանել է ասորիների Զենոբ եպիսկոպոսը
4. Պատճեններ I- IV... Ծիծառի Խաչի պատմությունը... Վահանի որդի Տիրանի մահվան եւ աղի ծովի ափին տեղի ունեցած պատերազմի մասին...
5. Ձեռագրերը և հրատարակությունները  |  6. Ծանոթագրություններ
7. Անձնանունների ցանկ  |  8. Տեղանունների ցանկ
9. Բովանդակություն (ըստ գրքի)

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ ԵՐԵՎԱՆ «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՐՈՂ» — 1989
Տրամադրեց՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Միքայել Յալանուզյան
OCR՝ Միքայել Յալանուզյան
Ուղղագրում՝ Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice