ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support

ՍԱՐԳԻՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Սարգիս Վարագի Սարգսյան, պահեստի գնդապետ։

Աշխատություններ

Հայ ռազմական արվեստի պատմություն

Տես նաև

Հովհան Մամիկոնյան - Տարոնի պատմությունը
Ոսկեփորիկ. նմուշներ հին և միջնադարյան արձակից
Առաջին Հանրապետության վերջին օրերը (անհայտ գրողի օրագիր)

ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice