ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍԱՎԵՊ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմ, տիտղոսաթերթ, 1-2 էջեր

Նախաբան

ՃՅՈՒՂ ԱՌԱՋԻՆ. ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՎ ԲԱՂԴԱՍԱՐ

Մասն Ա Կռիվ Բաղդադի Խալիֆայի դեմ
Մասն Բ Սանասարի և Բաղդասարի ամուսնությունը

ՃՅՈՒՂ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՄԵԾ ՄՀԵՐ

Մասն Ա Մհերը խնամում է Սասունը
Մասն Բ Մեծ Մհերի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ

ՃՅՈՒՂ ԵՐՐՈՐԴ. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ
Մասն Ա Դավթի կռիվը Մըսրա Մելիքի դեմ

Մանուկ Դավիթը Մըսրում
Դավիթը հովիվ
Որսորդ Դավիթը վերաշինում է հոր վանքը և պատուհասում է Խոլբաշու զորքերին
Դավիթը պատուհասում է Մըսրա Մելիքի հարկահաններին
Դավթի և Մելիքի մենամարտը

Մասն Բ Դավիթ և Խանդութ

Դավթի ամուսնությունը
Դավթի մահը

ՃՅՈՒՂ ՉՈՐՐՈՐԴ. ՄՀԵՐ ՓՈՔՐ

Մասն Ա Մհերը առնում է Դավթի արյան վրեժը
Մհերի ամուսնությունը և վերջը

Վերջերգ

Բառարան

Վայրերի անուններ

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ «Սասունցի Դավիթ», Երևան, Հայպետհրատ, 1961թ.:
Տրամադրեց՝ Միքայել Յալանուզյանը

Տես նաև

«Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի մասին
Հովհաննես Թումանյան. Սասունցի Դավիթ
Валерий Брюсов: Сасунци Давид

Հայ հին վիպաշխարհը

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice