ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Վահան Տերյան

ՎԵՐԱԴԱՐՁ

1911


Մթնշաղի անուրջներ (1903-1908)   Փշե պսակ (1905-1908)
Գիշեր և հուշեր (1908-1911)   Ոսկի հեքիաթ (1908-1911)   Վերադարձ (1911)


1. «Մենության խավար զնդանից կրկին»

Մեկնաբանություններ


1.

Մենության խավար զնդանից կրկին
Ես վերադարձա հզոր ու հպարտ,
Եվ ինձ ողջունեց աղմուկը զվարթ,
Ու նոր խնդությամբ այրեց իմ հոգին...

Անխոս տանջանքիս գիշերում անքուն
Իր հուրը վառեց պայծառ մի կարոտ —
Նոր սիրով լեցուն՝ դարձա ես ձեզ մոտ,
Եվ նոր երգեր են հնչում իմ հոգում։

Եկա, որ այստեղ ձեզ համար այսօր
Հըրեղեն խոսքեր կռեմ ու խնդում,
Լսեմ հաղթական մարտի ցնծություն,
Տեսնեմ շարքերը ձեր հզորազոր։

Եվ լուսաբացինք երբ հոգնած լինեք,
Երբ քնած լինեք թշնամուց խաբված,
Արևածագի ցնծությամբ արբած,
Կանչեմ ձեզ, ճչամ՝ եղբայրնե՜ր, ելե՛ք...

2.

Միշտ նույն խոհերի շշուկին հլու,
Միշտ նույն կարոտի կսկիծը պահած՝
Ես դուրս եմ գալիս նորից շրջելու
Նեղ փողոցներն ու կրկեսները բաց։

Շփոթ նվագով աղմուկ ու սուլոց
Շարժում են առաջ օրը ժրաջան —
Բոցոտ խնջույքում, ձուլված խինդ ու կոծ,
Հյուսել են կյանքի կախարդված շրջան։
Հապճեպ հոսանքում և՛ մարդ, և՛ անիվ,
Ալեկոծությամբ մի խայտանկար
Խենթ փողոցների բավիղներն անթիվ
Ջրերի նըման խառնում են իրար։
Ամեհի ձայնով երկաթն է խոսում,
Պողպատն է ճչում շաչյունով դողդոջ —
Եվ բազմաղաղակ օրերի լեզուն
Հնչում է այստեղ, որպես մարտակոչ։

Այս աղմկահյուս կյանքի խենթ բոցում
Այրում է սիրտըս սրբազան մի դող,
Հուզում է հոգիս մի վեհ հիացում,
Եվ սարսափելին՝ թվում է դյութող...
Մաշված է կյանքըս վշտում անաղարտ
Եվ տառապանքի օրերում համառ,
Բայց ցաված սիրտըս բացել եմ հպարտ,
Նորից ու նորից սիրելու համար։
Ուզում եմ, վաղվա ցնծության գուշակ՝
Կարոտըս նետած լուսեղեն հեռուն,
Վառե՜լ երգերըս, որպես դրոշակ,
Ու մեռնե՜լ, որպես հերոսն է մեռնում...

Զարթե՛ք, երգեր իմ, ժամ է հնչելու,
Զինելու նորից գնդերը ցրիվ,
Մեռած սրտերը կյանքի կոչելու
Եվ բորբոքելու, զայրույթ ու կռիվ...

 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԵՐԱԴԱՐՁ - 1. Առաջին անգամ լույս է տեսել 1910 թ. «Գարուն» գրական-գեղարվեստական ալմանախի I գրքում։ Բանաստեղծության սևագիր տարբերակներից է հետևյալ անտիպ հատվածը.

Ես լուռ կըսպասեմ այն ահեղ ժամին,
Արթուն կըմնամ
Եվ երբ լուսածագ ավետող քամին
Անտառում դողա
Եվ երբ սարերի կատարները սև
Արծաթը շողա,
Դուք դեռ մշուշում քնած կըլինեք,
Սիրտըս կըճչա վսեմ հուզումից,
Ես ձեզ մոտ կգամ — որ զվարթ ճչամ
— Եղբայրնե՛ր, ելեք...

Այս հատվածը, որ հավանորեն մնացել է «Նորքի» արխիվից, մեզ հանձնել է Գրականության և արվեստի թանգարանի կրտ. գիտ. աշխատող Պ. Սիմոնյանը։

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Վահան Տերյան - Երկեր։ Հայպետհրատ - Երևան, 1956թ.։

Տրամադրել է՝ Արման Գալստյան
Scanned: Կարեն Վրթանեսյան
OCR: Արմեն Այվազյան
Ուղղագրում՝ Աննա Վրթանեսյան

Տես նաև

«Վերադարձի» ռուսերեն թարգմանությունը
Վահան Տերյանի կենսագրությունը՝ հայերեն | ռուսերեն
Լեոնիդ Բոլշակով՝ «74 օր անմահությունից առաջ, կամ Վահան Տերյանի վերջին գործուղումը» (ռուսերեն)

Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice