ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support

ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ.
Նմուշներ հին և միջնադարյան արձակից

Կազմեցին` Ա. Մադոյան և Վ. Ներսիսյան

Համաձայն Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանի» (Երևան, 1976) «ոսկեփորիկ» բառը ընդհանուր անվանումն է արժեքավոր ու հետաքրքրական նյութերի ձեռագիր ժողովածուների: Այն կազմված է ոսկե, այսինքն` արժեքավոր, թանկարժեք և փոր(իկ)` բովանդակող, պարունակող, ներունակորեն կրող բառերից:

Արձակ

Ոսկեփորիկ. նմուշներ հին և միջնադարյան արձակից
Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան 1977

Տես նաև
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice