ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Մանվել Զուլալյան

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ XIII-XVIII ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԸՍՏ ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ

Տիտղոսաթերթ

Երկու խոսք

Աղբյուրագիտական ակնարկ

Հայ ժողովրդի քաղաքական պատմության հարցերը XIII—XV դարերում

Հայաստանի քաղաքական վիճակը XVI—XVII դարերում

Հայաստանի քաղաքական պատմության հարցերը XVIII դարում

Հավելված

Հայ-արևմտաեվրոպական քաղաքական հարաբերությունները XVI—XVIII դդ.

Աղբյուրների և գրականության համառոտ ցուցակ

Անձնանունների ցանկ

Տեղանունների ցանկ

Բովանդակություն (ինչպես գրքում)

Վերջնատիտղոս

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Զուլալյան Մ., Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների.- Եր. ՀՀ ԳԱ հրատ., 1990.
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյան
Սկան՝ Անի Քամալյան, Վահագն Մխոյան
OCR՝ Արշակ Ծառուկյան, Սոնա Ավագյան, Նելլի Հարությունյան, Գրիգոր Երիցյան, Անի Քամալյան, Հասմիկ Սողոմոնյան
Ուղղագրում՝ Լինա Քամալյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice