ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
Մանվել Զուլալյան

ՄԱՆՎԵԼ ԶՈՒԼԱԼՅԱՆ

Ծնվ. 1929 թ.

Մանվել Կարապետի Զուլալյան՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, արևելագետ, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ։ Ծնվել է 1929 թ. դեկտեմբերի 30-ին Հալեպում։ 1988 թվականից ի վեր գլխավորում է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ընդհանուր պատմության ամբիոնը։ Հանդիսանում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ։ Հայաստանի և Օսմանյան կայսրության միջին դարերի պատմության ու աղբյուրագիտության վերաբերյալ մի շարք աշխատությունների հեղինակ է, այդ թվում և 1995 թվականին լույս տեսած «Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ (հին և միջին դարեր)» գրքի։

Աշխատություններ

Հայ ժողովրդի XIII—XVIII դարերի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակների
ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1990թ.

Армения в первой половине XVI в.
Издательство «Наука», Москва, 1971г.

Տես նաև
ArmenianHouse.org in ArmenianArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice