ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Եղիշե Չարենց

ԵՐԿԻՐ ՆԱԻՐԻ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


Կազմ, տիտղոսաթերթ
Երկրորդ հրատարակության առթիվ
Առաջաբան
Մասն առաջին – Քաղաքը և բնակիչները
Մասն երկրորդ – Դեպի Նաիրի
Մասն երրորդ – Երկիրը Նաիրի
Վերջաբան

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր. Եղիշե Չարենց, Երկիր Նաիրի։ «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1977
Տրամադրեց. Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice