ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Ոսկեփորիկ. նմուշներ հին և միջնադարյան արձակից

ՈՍԿԵՓՈՐԻԿ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմ, 1-2 էջեր

Առաջաբան

 

ԲԱԺԻՆ Ա

ՓԱՎՍՏՈՍ ԲՈՒԶԱՆԴ.

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ.

ԵՂԻՇԵ

ՂԱԶԱՐ ՓԱՐՊԵՑԻ

ՍԵԲԵՈՍ

ԱՆԱՆՈՒՆ ԶՐՈՒՑԱԳԻՐ

ԱՆԱՆՈՒՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ

ՂՈՒԿԱՍ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ

 

ԲԱԺԻՆ Բ

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ.

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ.

 

ԲԱԺԻՆ Գ

«ԾԻԾԱՂԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

 

ԲԱԺԻՆ Դ

 

ԲԱԺԻՆ Ե

ԴԻԶԱՓԱՅՏ

ԱՐՏԱՎԱԶԴ (VIIIդ.)

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ.

Բառացանկ

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր՝ Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան 1977
Տրամադրել է՝ Միքայել Յալանուզյանը

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice