ArmenianHouse.org - Հայ գրականություն, պատմություն, կրոն
Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support Unicode Armenian Language Support
ArmenianHouse.org in EnglishArmenianHouse.org in Russian

Ջիվանի

ՋԻՎԱՆՈՒ ՔՆԱՐԸ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


Կազմ, տիտղոսաթերթ
Ջիվանի
Չը պիտի լռեմ

ԿՈՒԳԱՆ ՈՒ ԿԵՐԹԱՆ

Կուգան ու կերթան
Գուշակություն
Պրծընինք
Հույս
Շատ ուշացավ
Հարավեն պիտի գա
Հայրենիք
Սասունասար
Թող մնա
Մի աստղ
Ծիրանի ծառ
Քեզ եմ սիրում, քեզ
«Հո» տառը
Գարուն
Լուսին
Հույս կա
Դյուբեիթ
Հայոց լեզու
Ով որ ազգ ու հայրենիք չի ճանաչում
Հայերիս սեփականությունը
Պարտեզ
Ազգուրացը
Ուրախ երգ
Հայեր
Արդար պահանջ
Երգ
Չը կա
Բարձրացի՛ր
Շեքի
Վերջն է գովելի
Մեր ներկան
Գարունը չեկավ
Այգին
Հայի ճուտ
Սոխակ
Գարնան մասին
Ղոշմա
Ազգի վիճակը
Սիրուն հավ
Մեծ քեռի
Վեցյակ
Հյուսիսն է փչում
Արեգնազ
Վերջ չեղավ
Հարավի մրմունջը
Երգ պանդխտի
Քաջ Վարդան
Ինչո՞ւ լամ
Մեկն ու մեկը
Երգ
Անի
Երանի և վայ
Ես մի քաղցր ձայն լսեցի
Հայկուհի, տունը մնացիր...
Համբերություն
Սարյակ
Աշխարհը
Պետք չէ
Թրքահայ գաղթականի տրտունջը
Արև
Աշուղի երգը
Քյոռ օղլի
Մոտս է հարկավոր
Օտարականի երգ
Հայ աշխարհ
Հին երգերիցս մեկը
Գաղթականություն
Հայաստանը
Հորդոր
Մարդկությանը ի՞նչ վնաս է
Գարուն
Որն է լավ
Մանկան թոթովանք
Տխուր ներկան
Էլ կա՞
Ժամանակ
Կարելի է
Թշվառ պանդուխտ
Հայը
Իմ հավս
Պանդուխտ եղբայր
Ղարիբ կարնեցվոց երգը
Պանդուխտ հոր մասին
Ցույց կուտա
Մեր վերքերը
Հայի բլբուլին
Մի ագռավ
Եղբայր
Երկուսը մեկ է
Իմ որդուն
Անձկալի
Անցյալ–ներկան
Առավոտ
Իմ կարծիքը
Ես սիրում եմ
Սգավոր կույսին
Համոզմունք
Հարազատ զավակ
Աղքատ հողագործ
Անարատ, անմեղ կույս, դու ինչո՞ւ կուլաս
Հազար ափսոս
Կռունկ
Մուխամմազ
Խնամին
Նախազգուշացում
Խիստ է, խիստ
Մարտ ամիս
Կարծիք
Քաջ բազե
Ղարիպ բլբուլիկ
Մինչև երբ
Այժմյան դարը
Սեր
Չկա
Ազգի խեղճությունը
Օրորոցի երգ
Ձմեռ
Փետրվարին
Զատիկ
Գետակ
Չկա, չէ
Եկան ու անցան
Զանազան գույներով զուգված, զարդարված
Հոգս
Ճշգրիտ երազ
Սառույց
Շատ ունինք
Ուժեղ հարևանս
Մեր դարը
Թուրքը և հայը (Շեքի)
Չեն թողնում
Ձմռան վերջերին
Աշխարհի բանը
Գալենտերի մուխեմմազ
Մեծ գործի հե՞տ ես
Մայրական օրորոցի երգ
Լորերը
Հայի երգիչ
Գազել դիվանի
Հայրենիքիս ջուրը
Իմ հորթը
Ցանկություն և տրտունջ
Սասունցիք
Երիտասարդ բարեկամիս
Հայի մեծ թշնամին
Սիրելիս
Հայեր
Իմ համոզմունքը
Ի՞նչ օգուտ
Էլի միտս եկան հայոց քաջերը
«Հայը»
Երգ Հայաստանի
Զեյթունցիք
Գարուն
Անբախտ տատրակի պես խղճալի երգիչ
Մեր ազգը
Պարապ մնալուց, պարապ աշխատելը լավ է
Մեր հավատակիցներին
Քյոռ-օղլի
Ղոշմա

ՊԻՏԻ ԳԱ՞ ԱՐԴՅՈՔ

Պիտի գա՞ արդյոք
Իմ դատողությունը
Հիասթափում
Ունեի, չունիմ
Աշխարհը
Տխուր սրտի արտահայտությունը
Տրտմության օթևան, սգո տուն աշխարհ
Հեղինակին
Երկիր
Տխուր օր
Ոստիկանը
Կյանքը
Երգ
Աշխարհի քաղցրությունը
Ես
Անցած օրեր
Այսօր
Մազեր
Իմաստուններ
Մարդիկ
Խեղճ մարդը
Ազգերը
Իրավունք
Տիեզերք
Իմ բազեն
Երգ
Հովիկ
Ուրիշ է ուրիշ
Առավոտ
Մթնեց
Փոքր նմուշ իմ կյանքից
Սրտիս թռչնիկը
Դեղձանիկ
Ձախորդություն
Անազնիվ, ստոր գործ չեմ կարող բռնել
Երջանիկ մարդիկ
Իմ չըկարծածը
Վատ ժամանակ
Իմ անցած տարիքը
Թշվառը
Տխուր երգ
Դարձյալ սրտիս մասին
Բախտ
Ալեքսանդրապոլի երգիչների ներկա դրությունը
Այսօր
Ղոշմա
Քննադատիս
Առաջ և այժմ
Հիմա
Մտորմունք
Ընկած մարդը
Իմ կյանքը
Ժամանակին հարմար երգ
Դեղձանիկը և բանաստեղծը
Համ կուլամ, համ կխնդամ
Մեկ է
Գիտունդ ու տգետը
Լեզու
Ինձ համար լավ է
Խեղճ մարդը
Ժողովրդական խոսքեր
Իմ կյանքը
Մայրիկ
Չունենալը
Երգիչ
Բախտ
Ղոմշա
Դյուպեիտ
Իմ այժմյան դրությունը
Երգ
Մարդն է մարդուն վնասում
Իմ մասին
Հաջողության հրեշտակ
Ամպեր
Քիչ-քիչ
Խելքի արի
Րուպայի դիվանի
Երգ
Աշուղները
Ջիվանի
Սրտիս
Զուր ջանք
Աղքատություն
Աղքատ մարդը
Անհակառակորդ առարկա չկա
Չի լինի
Ծերություն և խեղճություն
Ժողովուրդ
Հուսահատ գյուղացու տրտունջը
Աշխարհի բանը
Վեցյակ
Տխուր փաստեր
Տխուր սրտից բխած երգը ուրախ մարդկանց տառապանք է
Դառն իրականություն
Ո՞ւր է
Աղքատի որդին
Ղոշմա
Հիմարին լռելն է իմաստություն, իմաստունին՝ խոսելը
Ման կուգա
Սրտեր
Կարծիք
Լավ է
Փորձ
Օձի ձագը
Օտարականի զգացմունքը
Այսօր
Վա՜յ գլխիդ
Ավելի լավ էր
Գեղարվեստ
Բարև տար
Պանդխտության մեջ
Նամակ
Ի՞նչ եղավ
Նվեր Պարույր որդուս
Արհեստ
Իմ Գուրգեն որդու մասին
Լևոնիկիս
Ուսում
Անգործը
Պետք է գիտենալ
Որբի աստղը
Մարդու կյանքը
Լացն ու ծիծաղը
Պատերազմը
Ժողովրդական դիտողություն
Տպավորություն
Հացի համար
Հարցեր
Ղազել դիվանի
Կաս չկաս՝ մեկ է
Երգիչը
Ձախորդության մասին
Հաշտության հրեշտակ
Երեք ձայն
Խոստովանություն
Սիրուն բախտ
Ջութակս
Զղջում
Շուտ եկ
Մուխեմմեզ
Մուստեզետ
Թախիծ
Մուխեմմեզ
Էլ չունիմ
Իմ երգը
Իմ ջութակը
Իմ բաժինը

ՊԱՂ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ

Պաղ աղբյուրի մոտ
Առանց քեզ
Երգ
Ինչ լավ է
Սիրունիկ
Հայ աղջիկ
Հայ աղջկա բողոքը
Վարդ
Սիրահար
Թանկագին կորուստ
Սիրելի
Խնդիր առ սիրելին
Գեղանի
Գանգատ
Գեաֆ
Սրտակից
Կյանքի համեմատություն
Նամակ
Նորահաս փարելի դուստրիկ
Սևիկ աչեր
Մոտս ման արի
Թոփխանա դիվանի
Ղոշմա
Իղձ
Կորուստ
Նոր երգ
Գեղեցկուհի
Գեղեցկուհի
Չեք կարող
Առ նազելին
Ղոշմա
Գեղեցիկ
Անգութ սիրուն
Գեղեցկուհի
Էվել ախըր
Նոր ձևի երգ
Թեճնիս
Ղոշմա
Առ սիրուհին
Յար, քու էշխիդ կրակով էրվում եմ
Պառավ յարս
Չտվիր
Ո՛վ սիրուն, սիրուն
Ղազել
Գեղեցիկ
Այս գիշեր
Մտա սիրելուս պարտեզը, ման եկա, խիստ դուր եկավ
Գեղեցկուհուն
Գովեստ գեղեցիկ մազերու
Գանգատ
Սուրբ սերը
Նա իմն է, ես նրանն եմ
Մուխեմմեզ
Առ սիրելին
Օրիորդ
Սաթրանճ սեմայի
Գալենտարի
Ղազել
Սիրուհուն
Սիրահարված երիտասարդի երգը
Երեկոյան դեմ արի
Աչքերդ
Գեղեցկուհուն
Սիրահարական
Գանգատ
Ո՞րտեղ ես արդյոք
Մի համեստ օրիորդի մասին
Հարս
Երգ
Սոխակ
Ասի-ասավ
Նվեր
Մի պատկեր
Թեր և դեմ
Գովեստ Արաքսի դստերս
Գալենտերի
Ո՞ւր գնաց
Յար
Սելվինազ
Բառախաղ

ԽԵԼՔԻ ԱՇԵՑԵՔ

Խելքի աշեցեք
Բաղդատություն
Կեղծ ընկեր
Եղած` չեղած մեկ հաշիվ է
Ագահ հարուստ
Ամբոխը
Նկատողություն
Հպարտ հարուստ
Անհավանը
Երգ
Արծաթ
Պատահմունք
Ունևոր ազգակից, քու սրտիդ նման
Ժամանակից բարքերից
Աշխարհ
Դատողություն
Ինչ որ չունիմ
Մեկի խոստովանությունը
Հեգնություն
Դիմակավորներ
Խրատ ագռավին
Ակնարկություն
Անփորձը
Հոգի որսացողներ
Մեծբերան մարդը
Ի՞նչ հայր ես դու
Մարդը
Զրպարտիչը
Ծեփած պատ
Աշխարհ
Տիկին
Կեղծավոր բարեկամիս մասին
Ընկերատյաց
Աքլոր եղբայր
Դուպեիտ
Իմ գիրքս
Տգետ
Ղոշմա
Անսկզբունք մարդը
Ապերախտ
Ցավ չէ ինձ
Խաչատուր Կնտեղյանցի սիրած երգը
Դիվանի
Ծաղիկ
Սև նախանձ
Դրացի
Մի մարդ
Ստախոսը
Պատիվ վաստակելու ճանապարհ
Աշխարհ
Ծով
Ցեցեր
Անմիտը
Նախանձոտ սիրտ
Սև հոգի
Ղոշմա
Խենթ ոչխարները
Պարապ մնալուց լավ է
Փուշ
Սեմայի
Մի մարդու համար
Ապրիլի 1-ին

ԿՅԱՆՔԻ ԴԱՍԸ

Կյանքի դասը
Եղածն եղել է
Որդի
Խրատ ընկերիս
Սիրտ
Ոչինչ
Ընկեր
Ներկան
Երկու տող
Խրատ
Ով կտրիճ
Ղոշմա
Բախտի շրջանը
Կախարդ
Համբերե
Զգուշություն
Բարեկամ
Երեսը մի տեսնիր նախանձ, տմարդին,
Բարոյական
Դասթան
«Այգեպան, ինչ ես անում, շամբը բուրաստան չի լինի»
Հոր խրատը որդուն
Նվեր երիտասարդ բարեկամիս
Երգ
Սիրական
Խնդիր ընկերին
Երգ
Խրատ ժամանակի հոգուն համեմատ
Եռանդ
Մոլորվածը
Փոխաբերական երգ
Դասթան
Դասթան
Դասթան
Մուխամմազ
Էվել ախր
Խրատ
Աշակերտ
Ինչ որ բրդես, էն կխրթես
Սելիս
Դասթան

ԱՇՈՒՂԸ

Աշուղը
Նոր տարի
Գարուն
Սարեր
Քսաներորդ դարեմուտին
Սագեր
Հազարից մեկ
Նվեր
Պերճ Պռոշյանի մահվան առթիվ
Գամառ-Քաթիպայի մահվան առիթով
Երկու բանաստեղծ
1892 թիվ
Սմբատ Շահազիզի մասին
Հայր Ալիշանի մասին
Լեոյին
Ցավալի մահ
Բանաստեղծ
Առ Հովհաննես վարժապետ
Նվեր
Իմ ընկեր Ջամալուն
Երևան քաղաք
Բաքու
Նվեր Շուշի քաղաքին
Դարձիր, ով Ախուրյան
Թիֆլիսը
Կավկազ
Կասպից ծով
Նվեր Կարնո հայերին
Մաճկալի երգը
Հողագործ
Ֆեսը
Կռունկներ
Վարդը
«Ընկերիս»
Ղարսեցվո գանգատը
Նվեր իմ մի ծանոթին
Երգն ու եղանակը
Սադրանջ
Արհեստավորը
Մշակ
Գյուղացու կյանքից
Երեք ընկեր
Ազապն ու կարգածը
Հին առակ
Բագոս
Այծյամ
Քաղաքացին ու գյուղացին
Աշուղն ու բըլբուլը
Մի հանձնիր
Աղոթք
Կարնեցու երգը
Աշակերտը խրատում է իր թուղթ խաղացող վարպետին
Հացագործներ
Սեպեպ
Մշեցու երգը
Բասենցու երգ
Հայոց Հայրիկի մահվան առիթով
Հովհաննես Աբելյանին
Ոստիկան
Աղբյուր
Դիիբեիդ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (ինչպես գրքում)

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Աղբյուր. Ջիվանու քնարը: [Ստեղծագործությունների ընտրանի] / Կազմ., առաջաբ., տեքստ. համեմատ., ծանոթագր. ՝ Ա. Սահակյան; Խմբ.՝ Միք. Հարությույան; Նկ.՝ Ան. Գասպարյան։ «Հայպետհրատ»։ Երևան 1959
Տրամադրեց. Միքայել Յալանուզյան

Տես նաև
Design & Content © Anna & Karen Vrtanesyan, unless otherwise stated.  Legal Notice